Šioje temoje yra 76 atsakymai, 10 dalyvių, ją paskutinį kartą atnaujino  Kestas Grigalauskas prieš 6 m. 1 mėn..

Rodomi 2 įrašai - nuo 76 iki 77 (viso: 77)

Liktinių klojinių armavimas

 • Arvydas
  Arvydas
  Keymaster
  ArvydasArvydas

  LIETUVOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS IŠPLATINTAS PROFESINIO ELGESIO KODEKSAS SKELBIA:

  Preambulė

  Statybos inžinierių paskirtis – pagerinti žmonijos gyvenimo sąlygas, apsaugant gyvybę, sveikatą ir turtą.
  Statybos inžinierius yra visuomenės narys gyvenimo kokybės rėmėjas.
  Statybos inžinierius privalo tirti ir analizuoti dabartinės ir laukiamos ateities plėtros poreikius.
  Statybos inžinierius privalo laikytis šio kodekso veiklos principų reikalavimų, ne kaip pasyvus stebėtojas, o kaip aktyvus dalyvis.

  1. Visuomenė

  Inžinierius:
  a) veikia garbingai, visapusiškai gerbdamas visuomenės interesus;
  b) atlieka viską visuomenės, kitų kolegų ir darbuotojų sveikatos ir saugumo labui;
  c) siekia pagerinti visuomenės žinias apie statybos inžinerijos naudą;
  d) išreiškia profesionalią nuomonę statybos srityje;
  e) atmeta korupciją ir visų formų kyšininkavimą;
  f) ieško konstruktyvių paslaugų galimybių statybose.

  2. Aplinka

  Inžinierius:
  a) toliau siekia subalansuotos plėtros ir pokyčių;
  b) yra pasiruošė kur tik galima gerinti aplinką ir kelti gyvenimo lygį;
  c) pripažįstą planetos ekosistemų tarpusavio priklausomybę ir jų gebėjimą prisiimti pokyčius dėl statybos inžinerinės veiklos;
  d) užtikrina minimalų neigiamą poveikį aplinkai;
  e) supranta darbo visuomenei ir gamtinei aplinkai poveikį;
  f) remia pakartotinai perdirbtų medžiagų panaudojimą;
  g) siekia atlikti darbą su mažiausiu gamtos resursų panaudojimu.

  3. Profesija

  Inžinierius:
  a) palaiko savo profesijos lygį ir bendradarbiauja plėsdamas profesijos efektyvumą;
  b) vengia tokio elgesio, kuris galėtų diskredituoti ar pažeisti profesijos orumą ir garbę;
  c) siekia apsaugoti profesiją nuo iškraipymų.

  Užsakovai / darbdaviai

  Inžinierius:
  a) yra aktyvus užsakovo / darbdavio / atstovas nešališkas ir teisingas visų pusių atžvilgiu,
  b) įspėja užsakovą / darbdavį apie galima interesų konfliktą;
  c) užtikrina nepavojingą gyvybei ar turtui praktiką arba, kai tokia rizika egzistuoja, užtikrina, kad užsakovas / darbdavys visiškai suvoktų, jog tokios rizikos esama;
  d) išaiškina užsakovui / darbdaviui pasekmes, jei inžinierinis sprendimas yra atmetamas;
  e) be užsakovo / darbdavio žinios neatskleidžia konfidencialios informacijos ir verslo dalykų;
  f) neprisiima trečios pusės pavedimų, susijusių su darbu, kurį jie įsipareigojo užsakovui / darbdaviui;
  g) atskleidžia užsakovui / darbdaviui visus galimus verslo konkurencijos būdus;
  h) neprisiima pavedimų, kurių nekompetentingas atlikti;
  i) pateikia užsakovui / darbdaviui, sava išdava jeigu yra įsitikinę, jog projektas nebus sėkmingas;
  j) neprisiima papildomo profesionalaus darbo be darbdavio žinios.

  4. Kiti statybos inžinieriai

  Inžinierius:
  a) užtikrina tikslingą kredito panaudojimą;
  b) realizuoja savo, kitų inžinierių ir perspektyvių profesijos narių tolimesnio mokymosi, kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulėjimo galimybes;
  c) nekenkia kito inžinieriaus profesinei reputacijai, perspektyvai ar praktikai;
  d) aktyviai reaguoja į negeroves, kurios kenkia visuomenei.


  Kestas Grigalauskas
  Participant
  Kestas Grigalauskas

  stiebai – atramos, aukstis apie 50m, apkrovos duotos gamintojo, is apkrovu matosi , kad vertimo momentai ir horizontalios jegos dideles, lyginant su pacio stiebo svoriu ( asine jega)

Rodomi 2 įrašai - nuo 76 iki 77 (viso: 77)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.