Pradžia Forumai Techniniai klausimai Atitvarų garso izoliacija Norminiai aktai pastato apsaugos nuo triukšmo

Šioje temoje yra 0 atsakymų, 1 dalyvis, ją paskutinį kartą atnaujino danila danila prieš 7 m. 11 mėn..

Rodomas 1 įrašas (viso: 1)

Norminiai aktai pastato apsaugos nuo triukšmo

 • danila
  danila
  Participant
  daniladanila

  Pagrindiniai dokumentai, nustatantys pastato apsaugą nuo triukšmo:

  1. Triukšmo valdymo įstatymas
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371370
  2. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316520&p_query=&p_tr2=
  3. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
  4. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402074&p_query=&p_tr2=
  5. kiti norminiai dokumentai.

  Vadovaujantis šiuo metu Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, prieš pripažįstant statinį tinkamu naudoti, turi būti nustatyta jo ar jo dalių faktinė garso klasė, kuri įvertinama natūriniais akustiniais matavimais. Pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė išreiškiama penkių (A, B, C, D, E) garso klasių (akustinio komforto) sistema. Šioms garso klasėms nustatyti yra naudojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės. Pagal minėtą teisės aktą, naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų namų, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamų (trumpalaikio apgyvendinimo paskirties, gydymo paskirties) pastatų, vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant pastatus, jų bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnę kaip E garso klasę.

  Truputi naujienų apie Triukšmo ribinių dydžių reglamentavimą (2011-09-06):
  http://www.vvspt.lt/aktuali-informacija/naujienos/triuksmo-ribiniu-dydziu-reglamentavimo-naujienos/

  Galima rasti Laboratorinių garso izoliacijos matavimų patikros ataskaitą ir Garso izoliacijos
  laboratorijos testavimo ataskaitą šioje nuorodoje: čia

Rodomas 1 įrašas (viso: 1)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.