Pradžia Forumai Bendras Klubas Steigimo klausimai

Šioje temoje yra 125 atsakymai, 10 dalyvių, ją paskutinį kartą atnaujino danila danila prieš 7 m. 5 mėn..

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 126)

Steigimo klausimai

 • Arvydas
  Arvydas
  Keymaster
  ArvydasArvydas

  Aš pasiruošęs pervesti 2% (reikia įkurti VšĮ Konstruktorių klubas) ir prisidėti prie jūsų veiklos ir idėjų igyvendinimo :)

  Arvydas
  Arvydas
  Keymaster
  ArvydasArvydas

  Aš pasiruošęs pervesti 2% (reikia įkurti VšĮ Konstruktorių klubas) ir prisidėti prie jūsų veiklos ir idėjų igyvendinimo :)

  Valensas
  Valensas
  Participant
  ValensasValensas

  labai gerai, įkuriam, bet visdar turiu bėdą, nes neturiu jokio turto, o jį reikia ant kažkokio adreso priregint :unsure: gal turite kokių minčių?

  Arvydas
  Arvydas
  Keymaster
  ArvydasArvydas

  http://www.teisescentras.lt/index.php/lt/viesosios-istaigos-vsi-steigimas
  Aš turiu man priklausančią gyvenamąją vietą :)

  Valensas
  Valensas
  Participant
  ValensasValensas

  o nu tai liuks :) Reikia bent trijų narių :) aš, tu ir kas dar? gali būti ir daugiau, greitai susirašom ir įkuriam :)
  rašote čia staigiai kas norite prisijungti, laukiam su Siciliečiu, paskui jau atskirai aptarsim, gal susitikt reikės ant švenčių :)

  Arvydas
  Arvydas
  Keymaster
  ArvydasArvydas

  Narių reiktų daugiau, kokių dešimt :) trise nieko nenuveiksim :) visi žinom, kad konstruktoriai dirba tikrai daugiau nei 8 valandas per parą :) planų ir idėjų pas Valensa yra daug, tam atitinkamai reikia ir laiko :)

  Valensas
  Valensas
  Participant
  ValensasValensas

  tai įkūrimui reikia trijų, o dalyvauti gali ir daugiau, svarbu per metus susirasti daugiau žmonių ir susirinkti kuo daugiau 2% atiduodančių žmonių, kad galėtume kažkiek ir finansiškai kažką paorganizuoti.
  aišku idėjų yra milijonas, danila kai turėjo laisvesnio laiko čia kai užvertė, tai tik spėk gaudyti :)
  dabar reikia dar vieno, o paskui parašysiu laišką visiems nariams, kurių jau virš 50 ir gal kasnors prisijungs :) bet suformuluoti idėjoms, uždaviniams, tai nebūtina 20 narių komisija, ane? :)

  Arvydas
  Arvydas
  Keymaster
  ArvydasArvydas

  gal ir tavo tiesa B)

  danila
  danila
  Participant
  daniladanila

  gal pasikartosiu, bet įdedu info biški:
  Norint registruoti klubą reikia įvykdyti žemiau įvardintus punktus. Klubas registruojamas kaip asociacija. Tai toliau pasiskaitysite patys:

  Quote:
  Asociacija – tai ribotos civlinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociajos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
  * Asociacijos steigėjais (nariais) gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra 3.
  * Asociacijai yra draudžiama mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies, skirstyti asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, asociacijos valdymo organų nariams, išskyrus atvejus, kai mokamas darbo užmokestis ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.
  * Asociacija privalo turėti vienasmenį valdymo organą bei visuotinį narių susirinkimą ar kitą organą, pvz. konferenciją, suvažiavimą, kongresą ir pan.
  * Asociacija pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

  Reikalingi dokumentai ir informacija:
  * steigiamos Asociacijos pavadinimas: Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti;
  * steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
  * Asociacijos buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį. Steigiant asociaciją yra reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas asociacijos buveinei. Jeigu patalpų savininkas yra steigėjas, sutikimas nereikalingas, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas. Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus registuojama asociacijos buveinė yra įkeistos, būtina pateikti kreditoriaus (banko) sutikimą;
  * Asociacijos tikslai, veiklos sritys bei rūšys. Veiklos rūšys gali būti nurodomos vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK). Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti
  * Asociacijos vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;
  * informacija apie kitus Asociacijos organus: valdybą, revizorių/revizijos komisiją ir kt.

  kito saito info:
  DOKUMENTAI, PATEIKIAMI STEIGIANT ASOCIACIJĄ
  1. Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.
  2. Asociacijos steigimo sutartis (ne mažiau kaip du egzemplioriai).
  3. Įstatai (ne mažiau kaip trys egzemplioriai).
  4. Savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam juridinį asmenį, pažyma apie patalpų suteikimą nereikalinga, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teises į šias patalpas.
  5. Steigiamojo susirinkimo protokolas su priedais.
  6. Dokumentai, patvirtinantys duomenis apie steigėjus ir išrinktus (paskirtus) valdymo organų narius, asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, ir jų teisių ribas.
  7. Jeigu pavadinime vartojamas Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas – teisingumo ministro leidimas vartoti valstybės pavadinimą.
  8. Jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų“ – rašytinis Katalikų bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas.
  Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir juridinį asmenį įregistruoti galima.

  Asociacijos įstatymas:
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363444&p_query=&p_tr2=

  Jeigu yra notarų, kurie pagelbės nemokamai, tai atkrenta nemaži nuostoliai. Toliau seka tokie mokesčiai :
  Registrų centro mokestis – 91 Lt
  Laikinas pavadinimo įtraukiamas į registrą (jeigu klientas pageidauja) – 56 Lt

  papildoma info (yra formos, istatai, steigimo sutarties sablonai)
  http://www.nisc.lt/lt/law.php?law_id=12

  Gal mokesčiai daba pakitę, nes ši info buvo rinkta 2010-11-01
  ir kitas akcentas iš kur gausim buhalterę :roll:, kuri apsiims dokumentacijos tvarkymu metų pabaigoje…

  Arvydas
  Arvydas
  Keymaster
  ArvydasArvydas

  Manau vistiek reikia daugiau steigėjų, kad pasidalinti steigimo naštą, tiksliau sumažinti iki minimalios, įsteigsime tik savo lešomis, remėjų nerasim :)
  Europos sąjunga galėtu paremt, nes mes kaip ir patenkame į Švietimo sritį :) Jei pasiruošime veikos koncepciją ir t.t. :whistle: čia tokią, gal labiau tolimą ateities vizija :)

  Valensas
  Valensas
  Participant
  ValensasValensas

  ką čia norima pasakyti?
  Asociacija pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.
  draugelis steigė futbolo klubą, notaras 200 ir registras 100 lt, aš galiu duoti 200 lt steigimui, tada dar reik ikalbėti kelis, kad jiems po kokius 25 Lt kainuotų :)

  o man atrodo, kad įsteigiant klubą mes jokių atsakomybių negauname išskyrus kaip panaudoti gautas lėšas asociacijos reikalams, o tai beros plati sritis, žiūrint kiek pinigų surinktume.

  o lėšų panaudojimas manau turėtų būti skirtas tik klubo narių naudai.

  reikia sukurti įstatus, prie to aišku gerai būtų, kad prisidėtų bent keli žmonės :dry:

  Arvydas
  Arvydas
  Keymaster
  ArvydasArvydas

  kaip nors bendromis jėgomis parašysim tuos įstatus B)

  Arvydas
  Arvydas
  Keymaster
  ArvydasArvydas

  gal kas turi kokių pvz? :) bendrai kaip tie įstatai atrodo :) aš net neįsivaizduoju

  Valensas
  Valensas
  Participant
  ValensasValensas

  danila įmetė puslapį kur viskas yra, tik reikia pildyti tas vietas, kur geltonai pažymėta

  http://www.nisc.lt/lt/law.php?law_id=12

  Tadas
  Tadas
  Participant
  TadasTadas

  Prie klubo įsteigimo mokesčio prisidėčiau mielai ;) Bet nežinau ar galėčiau būt klubo nariu, nes kolkas savęs dar nelaikau konstruktorium, esu kiek per jaunas. Bet manau čia laiko klausimas :)

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 126)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.